BOSZORKÁNYSZIGET
Copyright KOZMOSZ 2000


A jövendölés

A laikusok szinte bármiféle bűvös praktikát képesek igénybe venni, hogy kifürkésszék a jövő titkait. A jóslás elméletileg feltárja, mi történik majd. A jóslás/jövendölés az értelmező szótárak szerint a jövőbeli események előrejelzésének művészete, továbbá (a Webster szótár szerint) a homályos, illetve titkos dolgok felfedezése, amelyet magasabb rendű lények segítenek megtalálni, ill. bizonyos szertartások, tapasztalatok és megfigyelések jövőre vonatkoztatott összegzése. A boszorkánymesterségben határozott szerep jut a jóslásnak. Számtalan lehetőség közül választhatunk, hogy bepillanthassunk a jövő kulisszái mögé. Valóban a jövőbe? Helyénvalóbb úgy fogalmazni, hogy tudatosítjuk azokat az erőket, amelyek jelen cselekedeteink alapján a lehetséges jövőbeli fejleményeket előkészítik. Bár egyes nézetek szerint sorsunk eleve elrendeltetett, szabad akaratunkkal azonban befolyásolhatjuk saját valóságunkat. Valamilyen szinten mindenki ura saját sorsának, Te is felelős vagy önmagadért. A jövedölés lehetőségei a következők:

A tarot

A tarot a kártyavetés legrégebbi eszköze, amelynek eredetét a múlt homálya fedi. Legelterjedtebb vélekedések szerint az Indiából elvándorolt cigányok hozták magukkal Európába. A legkorábbi teljes pakli a XIV. századból származik. A tarot a többi, jövendölésre alkalmas eszközzel együtt tulajdonképpen saját látnoki erőnk fókuszpontja, ártalmatlan serkentőszer, és az érzékelést erősíti fel. Használatába itt most nem mennénk bele, rengeteg tarotkönyv kapható, ezekben sokféle lehetséges értelmezésről esik szó. Válassz ki egy szimpatikus értelmezési módszert, és ízlelgesd. Aztán tedd el a könyvet! Hiába húz két ember akár teljesen azonos sorozatot, a magyarázat mindkettőjük számára más lesz, minthogy egyéniségük, reményeik és gondjaik sem azonosak. A kifejtéseknél hallgass az ösztöneidre, érzéseidre, megérzéseidre.

A kristálygömb

Ez egy lenyűgöző eszköz, igazi lehetőség, hogy bepillants a jövőbe, a jelenbe, a múltba. Hibátlan kristály kell - a karcos felszínű vagy a belsejében buborékos zárványokat tartalmazó nem jó. A kristály helye fekete háttér előtt van, fekete bársonyon működik a legjobban. A fekete terítő borítsa be az egész asztalt, a kézre is fekete kesztyűt kell húznia annak, aki meg szeretné fogni a kristályt. A tömény fekete környezet zavarmentes hátteret nyújt, amikor belenézünk a kristályba. Az eszményi helyszín természetesen a saját templom. Kevés fény szükséges, elengendő egy szál gyertya. Olyan helyre tedd, ahonnét a fénye nem tükröződik vissza a kristályról. Gyújts kellemes illetú füstölőt, segíti az összpontosítást . Dolgozz a szabályosan felszentelt varázskörben legalább az első néhány alkalommal. Később, ha már képes vagy magad elé képzelni a hermetikusan zárt szent teret, bármilyen helyszínen belenézhetsz. Azért még jó sokáig ajánlatos legalább egy kis kört vonni magad köré a kétélű tőrrel. Mielőtt nekifognál, mondj el néhány védelmet kérő imát, aztán kérd meg az Urat és az Úrnőt, hogy vigyázzanak rád és vezessenek. A kristálygömbbel történő jövendölés módjáról a rendelkezésre álló szakirodalomból tájékozódhatsz.

Az angolszász varázspálcikák

E pálcák segítségével gyors, pontos választ kaphatunk a határzott kérdésekre. A távol-keletiek ji-csing néven ismert, cickafarkpálcikák segítségével végzett jóslásaihoz hasonlít leginkább. A jósláshoz hét pálcika szükséges, három darab 23 cm hosszú, valamint négy db 30 cm-es. Ezek személyes használatra szánt eszközök, ne engedd, hogy mások tapogassák, vagy használják! Tartsd külön, e célra varrt fekete bársonyzacskóban, amikor nem jósolsz.

A tenyérelemzés

A tenyérelemzés, népszerűbben tenyérjóslás Leich de Hamong/Louis Hamon XIX. századi híres jós tevékenysége nyomán lett közismert, ő összegezte először, mit jelent a jellemolvasás a tenyér vonalaiból.  A tények megállapításán túlmenően közkedvelt és pontos jóslási technika. A kéz vonalai folyamatosan változnak életünk során. Tenyerünk jelenlegi vonalai nem egészen azonosak a pár évvel ezelőttiekkel, az 5-6 évvel régebbiektől pedig lehet, hogy merőben különböznek. Igaz, a tenyér vonalhálózata bepillantást enged életünk kilátásaiba, de mindössze jelzésértékű. A tenyérelemzés az orvosi vizsgálathoz hasonlóan szigorúan ténymeghatározó eljárás. Képes rámutatni azokra a pontokra, amelyekre belső erőnk, vagy külső ráhatás következtében nyomás nehezedik, és képes rámutatni ezen erők működésének várható következményeire. Méltányolhatjuk ezeket az erőket, de szükség esetén megváltoztathatjuk az erőviszonyokat. Aki mások tenyeréből olvas, legyen körültekintő, fogalmazzon figyelmesen. Némelyik sajátos helyen lévő, különleges alakú vonal komoly gondokról adhat hírt. Ijesztgetni akkor sem szabad senkit! Fogalmazz óvatosan, pl. így: ez és ez a terület gyengeségre utal, emiatt megkülönböztetett figyelmet kell fordítani rá. Ajánlatosabb hangsőlyozni, hogy a jövőben fokozottabban ügyeljen az egészségére, kerülje a balesetveszélyes és erőszakos helyzeteket! Inkább sejtetni szokás az esetleges végeredményt, hiszen még változtatható.

A tealevél-olvasás

A jóslásnak ez a módja könnyen elsajátítható. A legjobb eredményeket a kínai szálas teák forrázott leveleivel érhetjük el. A szűrő nélküli kancsóból a teát széles szájú, keskeny aljú csészébe öntjük. Csak a fehér, minta nélküli edények jók a célra, a minta zavarhatja az értelmezést. A jóslásért folyamodó leissza a tea javát, és némi folyadékot hagy a csészében, hogy az ugyancsak benne lévő leveleket megforgathassuk. Ha ez megtörtént, kérjük meg az illetőt, hogy fogja meg a csészét a fülénél, és az óramutató járásával azonos irányban, lassan, óvatosan forgassa meg háromszor. Így a maradék, kevéske tea a leveleket a csésze belső falához tapasztja. Ezután a csészét fejjel lefelé a csészaaljra kell raknia. A felfordított csészét most a jóslást végző személy veszi kézbe, és nekikezdhet a jövendölésnek, amelynek lényege a csésze aljára és oldalára tapadt levélalakzatok értelmezése.

A számmisztika

A numerológia (számmisztika) az asztrológia édestestvére, sok ezer éves tapasztalati tudomány, amely a születés számaiból, és a név betűinek számértékéből következtet. A számok szimbólum rendszerében, benne van sorsunk, személyiségünk, jellemünk, valamint életünk hosszabb és rövidebb ciklusai, és sorsfodulóink is.
A nagymester Pithagorasz 2500 évvel ezelőtt Egyiptomban és Babilóniában ismerkedett meg a numerológiával, majd Görögországba visszatérve megalkotta, az un. pithagoraszi ABC-t, amelyet a modern a numerológia a latin ABC betűivel kiegészítve használ.

Az asztrológia

Az asztrológia a legrégebbi okkult tudomány, az utca embere leggyakrabban ehhez fordul segítségért. Jóllehet, mindenki tagadja, hogy megbízna benne, tíz ember közül kilenc képtelen anélkül végigolvasni egy újságot, hogy meg ne nézné a napi horoszkóp rovatot, vagy a heti, havi előrejelzéseket. Hiába mondanánk nekik, hogy az újságok hevenyészett horoszkópjai használhatatlanok, mert a végletekig egyszerűsített általánosságok, úgysem hinnék. De az igazi horoszkóp egyedi és személyes dolog, összetett adathalmazát senki másra nem tarthatjuk érvényesnek, mint akinek a számára készítettük. Az egyéni, más néven születési horoszkóp az egyetlen, amely a mennyei test mozgását is képes az egyén élete szempontjából értelmezni - s ami különösen döbbenetes, fejlődése a genetikai asztrológia felé tart. A pontos jövendölés alapja a kimerítően alapos adatfeldolgozás.

A tűznézés

A boszorkányok körében közismert jóslási eljárás, amikor a hevesen izzó parázsra tekintenek, s ebből vonnak le következtetéseket.


Se szeri, se száma a jóslási módszereknek, olyan sok létezik, hogy itt csak a töredéküket mutattam be. Akiket bővebben érdekel ez a téma, rengeteg kiadvány találnak erre vonatkozóan, érdemes ezeket alaposan tanulmányozni.


(Raymond Buckland: Complete Book of Witchcraft)