BOSZORKÁNYSZIGET
Copyright KOZMOSZ 2000


Szertartások

A wicca rítusai nem kötelező érvényűek. Egy wicca bármiről megemlékezhet szertartással. Ezt lefolytathatja egyedül vagy közösségben, titokban vagy nyilvánosan, esetleg egy főpap, főpapnő irányítása alatt. A szertartás forgatókönyvét készítheti újonnan, vagy különböző hagyományokra, könyvekre támaszkodva. Az alapszertartás az a szertartásrend, amelynek segítségével az Esbatokat, a Szabbatokat és az alkalmi ceremóniákat egyaránt megrendezheted, és lebonyolíthatod a varázslataidat.

Általános szertartás a boszorkánypraktikákhoz

1. Szenteld fel az oltárt!
( Ide tartozik az oltárra kerülő tárgyak rituális megtisztítása és felszentelése az Úr és az úrnő nevében. A tárgyakban rejlő energiát jelképesen összekeverik egymással és megáldják, ily módon az erő egyetlen pontban összpontosítható. )
2. Teremts szent teret magadnak!
(Járd körbe a négy elemet az óramutató járásával egyező irányban és végezd el a Templom menüpontban leírt tértisztítást!)
3. Vesd fel a bűvös kört!
(Fizikai síkon az óramutató járásával egyező irányban alkoss kört, töltsd fel személyes energiáddal, majd növeld egy félig a föld alatt, félig fölötte érzékelhető nagy buborékká, mely körbeölel. Szóban, vagy gondolatban is add áldásodat az erőtérre, az lehet rímelő bűvige, vagy határozott kijelentés. Megj: a boszorkányok számos mozgásvariációt ismernek a kör felvetésére.)
4. A négy kardinális pont erőinek meghívása.
(A kardinális pontok egyeznek a négy fő égtáj irányában a kör kerületén lévő pontokkal. Álj előbb északra, majd keletre, aztán délre, végül nyugatra, és hívd meg az elemek urainak erejét a körbe. Az áldást és a meghívást hangosan szokás előadni.)
5. Szólítsd meg az Urat és az Úrnőt!
(Állj a kör közepére, és kérd meg az Urat vagy az Úrnút, esetleg mindkettőt, lépjenek be a körödbe. Az áldást és a kérést is hangosan kell elmondani. Ezt megidézésnek, segítségkérésnek is nevezzük.)
6. Mágikus tevékenység
(A bűvölés valamennyi előkészítő mozzanata és maga a mágikus cselekedet tartozik ide. Az ünnepi szertartásokon itt adjuk elő a mítoszainkat és legendáinkat. Ha egy ilyen misztériumjátékot akarsz előadni, és varázsolni is szeretnél, mindenképp az előadás jön előbb, és csakis azt követően végezhetsz mágikus munkát.)
7. Az energiakeltés
(Energiát úgy kelthetsz, ha éneklés, dobolás, tapsolás, mantrázás, ritmikus légzés, stb. közben gondolatban erősen a kívánságodra összpontosítod a figyelmed. A módszer apróbb részletei csoportonként, egyénenként eltérőek.)
8. Köszönet az Úrnak és az Úrnőnek
(Élőszóban elmondott köszönet és áldáskérés. A boszorkányok a megidézett isteni energiákat sosem küldik el, hacsak nem ez a rituálé célja.)
9. Kardinális pontok bezárása
(A 4. pontban meghívott energiák küldését értsd ezalatt. A szövegét fennhangon szokás elmondani.)
10. A kör felszámolása
(A szertartás végén fel kell számolni a mágikus kört. Járj körbe a kerületén az óramutató járásával ellenkező irányban, és a 3. pont szerint felvetett kört számold fel. Az így visszagyűjtött energiát tárold az oltár felszentelt tárgyaiban, vagy a varázseszközök egyikében, pl. egy gyertyában. Megj.: Magát a szent teret nem szokás felszámolni.)
11. A kikötés (földelés) és a központosítás
(Szellemi gyakorlat. Arra való, hogy a szertartás alatt a testben vagy a gondolatvilágban felhalmozódott fölös energiákat elbocsássuk.) Megj: Vannak boszorkányok, akik a szertartás bármely szakaszában el tudják végezni az energiaáramlást felszabadító gyakorlatot.

A nem kötelező érvényű rítusok a következők:

Boszorkányüdvözlés

Ezzel a szertartással az újszülötteket köszöntik, miközben az Istennő oldalmába ajánlják őket.

Beavatási szertartás

A beavatás a legősibb boszorkány szertartások egyike, a hagyománykövető társaságra jellemző, bár egyes eklektikus csoportok szintén alkalmazzák.  A beavatást a csoport felelős tagjai végzik el, akik felelősséget vállalnak az újonc életének megváltoztatásáért. A konfirmáció és az első áldozás feltűnő szmei hasonlóságot mutat a wiccák beavatási ceremóniáival.
A közösségi befogadással szemben megtalálható az egyéni felajánlkozás, amikor az ember szertartásos körülmények közt önszántából, saját maga számára kijelenti, hogy hisz a wicca eszmékben, elfogadja a céh erkölcsi szabályait és egyéb törvényeit, s azokat legjobb tudása szerint követi.
Az eklektikus wiccák általában átestek ilyen felajánlkozási rítuson, amelyben a felajánlást tevők elmondják az Úrnak és az Úrnőnek, hogy készen állnak a Szellem szolgálatára, vagyis a wiccák útjára akarnak lépni. A hagyományos wicca közösségek bizonyos ágazataiban egy év egy napig tart a felajánlkozási szakasz, vagyis eddig kell az egyénnek várakoznia a beavatási szertartásra.
Jónéhány boszorkány soha nem érezte szükségét beavató szertartásnak, különösképpen a "született" boszorkányok.

Kézfogó

Wicca eljegyzés, amelynek során egybekelésük jelképeként összekötözik a mátkapár csuklóját. Ilyenkor a résztvevők néha seprűnyelet ugrálnak át, ami ősi termékenységi ceremónia. Némelyik pár megelégszik a kézfogóval, míg mások előtte vagy utána polgári házasságot kötnek. 

Nagy Rítus

Ez a szent nász, a lándzsa és a Grál-kehely egymásra találása. Az Istenség ilyenkor beleköltözik a férfi, míg az Istennő a női boszorkány testébe. A klasszikus wiccában ez előírásos szertartás, amely magában foglalja az ötszörös csókot. Ha a rítus az egész koven előtt zajlik, mindössze jelképes, ha viszont a pár magában ünnepli, valódi aktusra kerül sor. Más ágazatokban a szeretők a varázskörön belül ölelkeznek, a Nagy Istennőnek ajánlva fel az aktust. Ez a szexuálmágia legkifinomultabb formája, amely a férfi-női polaritás segítségével tereli megfelelő mederbe a mindenség erőit.

Vénséggé avatás

A női boszorkányok ennek során anyából banyává, azaz vénséggé változnak, más szóval belépnek életük utolsó szakaszába. (Az első havivérzéssel lép az ifjú boszorkány a szűzlány korszakba, s az anyasággal lesz a nő wicca értelemben is anyává.) A vénség eljövetelét jelezheti a menopauza kezdete vagy vége, esetleg valamely asztrológiai mérföldkő vagy egy sorsdöntő életesemény (mondjuk az utolsó gyerek is elhagyja a családi fészket), de a boszorkány maga is dönthet úgy, hogy elérkezett a vénséggé avatás ideje.

Halálrítusok

E szertartásokkal a boszorkányok elhunytáról emlékeznek meg. A wiccák szemében az élet és a halál ugyanannak a megszakíthatatlan körfolyamatnak a része. A halál csupán más alakba öltözteti energiáinkat. A wicca gyászszertartás ezért az eltávozott boszorkány tiszteletére rendezett egyszerre ünnepélyes és vidám megemlékezés.


A wicca ünnepekről a Jeles napok menüpontban olvashatsz.
(Silver RavenWolf: Teen wich. Wicca for a New Generation)